Regulamin

Serwis beyga.pl w dalszej części zwany "stroną internetową" zawiera informacje i materiały dotyczące działalności firmy Drukarnia Beyga, Kazimierz Beyga z siedzibą w 64-300 Nowy Tomyśl ul. Glinno 126. Operatorem serwisu beyga.pl jest Drukarnia Beyga, Kazimierz Beyga z siedzibą w 64-300 Nowy Tomyśl ul. Glinno 126.

Zasady korzystania ze strony internetowej beyga.pl
 • Informacje i materiały zamieszczone na stronie internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze strony internetowej.
 • Podczas przetwarzania danych operator serwisu zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
 • Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie strony internetowej jak również warunków z korzystania z tej strony.
 • Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować warunki korzystania.

Prawo autorskie

 • Niniejsza strona internetowa, jej układ oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Drukarni Beyga, Kazimierz Beyga i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 • Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą operatora strony.
 • Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wyłączenie odpowiedzialności
 • Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy.
 • Informacja handlowa zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów.
 • Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na stronie internetowej.
 • Operator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie internetowej.
Prawo właściwe
 • Korzystanie ze strony internetowej podlega prawu polskiemu.
 • Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze strony internetowej i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Drukarni Beyga, Kazimierz Beyga z siedzibą w 64-300 Nowy Tomyśl ul. Glinno 126.