ogólne warunki umowy

Niniejsza kalkulacja nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. a jest jedynie informacją o cenie i jako taka stanowi zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w rozumieniu art. 71 K.C.4

Składając zamówienie prosimy powoływać się na numer oferty cenowej oraz wskazanie wariantu ilościowego.

Wszystkie zmiany w stosunku do powyższej oferty, które pojawią się w zamówieniu, będą podlegały dodatkowej wycenie.

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu  dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji oraz ostatecznej akceptacji plików produkcyjnych przez pracownika Drukarni.

Po złożeniu zamówienia, jego wykonanie zostanie potwierdzone z podaniem ostatecznej ceny oraz terminu wykonania.

Integralną częścią OWU są normy i procesy jakościowe dostępne na stronie www.beyga.pl 

Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż realizacja nakładu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie może odbiegać od ilości zamówionych arkuszy/egzemplarzy w wysokości +/- 3 % zamówionego nakładu; w takim przypadku wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie zostanie odpowiednio zmniejszone do faktycznej ilości wydrukowanych egzemplarzy.

W przypadku wystąpienia w przedmiocie zamówienia wad, zamawiający powiadomi pisemnie bądź drogą e-mailową. Przyjmującego zamówienie w terminie 5 dni od daty dostawy, wskazując jednocześnie rodzaj wady, a przyjmujący zamówienie zobowiązany jest odpowiedzieć na to zgłoszenie w ciągu 10 dni od otrzymania zwrotu całego reklamowanego nakładu.

Za dalsze przetworzenie / użycie wadliwych produktów Drukarnia Beyga “Kazimierz Beyga” nie odpowiada.

Do rozpatrzenia przez Przyjmującego zamówienie złożonej reklamacji, niezbędne jest dostarczenie do jego siedziby reklamowanego przedmiotu zamówienia. W razie braku jego dostarczenia reklamacje nie będą rozpatrywane.

Wykonane produkty będą gotowe do odbioru z magazynu Drukarnia Beyga “Kazimierz Beyga” Glinno 126. 64-300 Nowy Tomyśl lub jak określa oferta cenowa.

Podane ceny w ofercie są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

Drukarnia Beyga “Kazimierz Beyga”  nie ponosi odpowiedzialności za pliki dostarczane przez klientów. Klient odpowiada prawnie za treści w przesłanych plikach przekazanych do druku. 

Informacje zawarte w powyższej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie tych informacji bez zgody firmy Drukarnia Beyga “Kazimierz Beyga” Glinno 126 64-300 Nowy Tomyśl   jest bezprawne.

Ważność oferty: 1 dzień  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Drukarnia Beyga “Kazimierz Beyga” Glinno 126 64-300 Nowy Tomyśl. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zlecenia, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań marketingowych w celu świadczenia usług, zapoznania z nową ofertą, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

Nie znalazłeś czego szukasz?

Zapytaj o produkt
pl_PLPolski
Powered by TranslatePress